Abd Basyir

 Basyir Biodata Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
Nama / Gelar Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin
Tempat / Tgl Lahir  Sinabang, 15 September 1954
Jenis Kelamin Laki – Laki
NIP 19540915.198703.1.001
Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan Sekarang  Pensiun
Alamat Desa Alue Awe
Email Pribadi abdulbasyir1954@gmail.com
Jenjang Pendidikan Formal  
Sekolah Dasar  /  Thn (1974)
 Sekolah Lanjutan Pertama  / Thn (1977)
Sekolah Lanjutan Atas  /  Thn (1980)
Diploma III (IAIN AR RANIRY)  (D3)  /  Thn (1983)
STRATA  (IAIN AR RANIRY)  /  Thn (1986)  S1
Riwayat Pekerjaan/Jabatan   
PNS (MS-Sinabang  /  1988)
Panitera Pengganti  (MS-Sinabang  /  1990) 
 Panitera / Sekretaris  (MS-Sinabang  /  1998)
 Hakim Kelas II  (MS. Singkil  /  2006)
Hakim Kelas II  (MS-Sabang  /  2010)
 Hakim Kelas IB  (MS-Lhokseumawe  /  2016)
Pensiunan Hakim Kelas IB  (MS-Lhokseumawe  /  2019)
Tags: No tags

Comments are closed.