M. AL-MAHDI

 Daftar Riwayat Hidup
I. Biodata Pegawai
mahdi
1. Nama Lengkap M. AL-MAHDI
2. NIP 196001011982031012
3. Pangkat Dan Golongan Ruang III/b
4. Tempat Lahir/Tgl.Lahir LAM MEE,  /
01-03-1960
5. Jenis Kelamin Laki-laki
6. Agama Islam
7. Status Perkawinan Kawin
8. Alamat Rumah a. Jalan RATUNAHRISYAH NO.60 BTN PANGGOI
b. Kelurahan/Desa MNS ALUE
c. Kecamatan MUARA DUA
d. Kabupaten/Kota Lhok Seumawe, Kota
e. Propinsi D.I Aceh
9. Keterangan Badan a.Tinggi(cm) 165
b. Berat Badan(kg) 75
c. Rambut IKAL
d. Bentuk muka bulat
e. Warna kulit SAWO MATANG
f. Ciri-ciri khas TEKUN DAN RAJIN
g. Cacat tubuh
10 Kegemaran (Hobby) olahraga
11 Jabatan Panitera Muda Jinayat Mahkamah

Syariyah Lhokseumawe

12 Masa kerja 32 Thn, 11 Bln.