Keadaan Aset

LAPORAN KEADAAN ASET

Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

 

NO KODE BARANG NAMA BARANG KONDISI
BARANG
KET
B RR RB
1 3050204004 A.C. Split Ö
2 3050204004 A.C. Split Ö
3 3050204004 A.C. Split Ö
4 3050204004 A.C. Split Ö
5 3050204004 A.C. Split Ö
6 3050204004 A.C. Split Ö
7 3050204004 A.C. Split Ö
8 3050204004 A.C. Split Ö
9 3050204004 A.C. Split Ö
10 3050204004 A.C. Split Ö
11 3050204004 A.C. Split Ö
12 3050204004 A.C. Split Ö
13 3050104007 Brandkas Ö
14 3050206020 Camera Video Ö
15 3060346005 Conecctor Ö
16 3030205014 Crimping Tolls Ö
17 3050206036 Dispenser Ö
18 3060201010 Facsimile Ö
19 3060201010 Facsimile Ö
20 3050104005 Filing Cabinet Besi Ö
21 3050104005 Filing Cabinet Besi Ö
22 3050104005 Filing Cabinet Besi Ö
23 3050104005 Filing Cabinet Besi Ö
24 3050104005 Filing Cabinet Besi Ö
25 3050104005 Filing Cabinet Besi Ö
26 3050104005 Filing Cabinet Besi Ö
27 3050104005 Filing Cabinet Besi Ö
28 3080141101 Generator Ö
29 3050202001 Jam Mekanis Ö
30 3050202001 Jam Mekanis Ö
31 3050202001 Jam Mekanis Ö
32 3050202001 Jam Mekanis Ö
33 3050202001 Jam Mekanis Ö
34 3050202001 Jam Mekanis Ö
35 3050202001 Jam Mekanis Ö
36 3050202001 Jam Mekanis Ö
37 3050202001 Jam Mekanis Ö
38 3050202001 Jam Mekanis Ö
39 3100204021 Kabel UTP Ö
40 3050206056 Karpet Ö
41 3050206056 Karpet Ö
42 3050206056 Karpet Ö
43 3050204006 Kipas Angin Ö
44 3050204006 Kipas Angin Ö
45 3050204006 Kipas Angin Ö
46 3050204006 Kipas Angin Ö
47 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
48 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
49 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
50 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
51 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
52 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
53 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
54 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
55 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
56 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
57 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
58 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
59 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
60 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
61 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
62 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
63 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
64 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
65 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
66 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
67 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
68 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
69 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
70 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
71 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
72 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
73 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
74 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
75 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
76 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
77 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
78 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
79 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
80 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
81 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
82 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
83 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
84 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
85 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
86 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
87 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
88 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
89 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
90 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
91 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
92 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
93 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
94 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
95 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
96 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
97 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
98 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
99 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
100 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
101 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
102 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
103 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
104 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
105 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
106 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
107 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
108 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
109 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
110 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
111 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
112 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
113 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
114 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
115 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
116 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
117 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
118 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
119 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
120 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
121 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
122 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
123 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
124 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
125 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
126 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
127 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
128 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
129 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
130 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
131 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
132 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
133 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
134 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
135 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
136 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
137 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
138 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
139 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
140 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
141 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
142 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
143 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
144 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
145 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
146 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
147 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
148 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
149 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
150 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
151 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
152 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
153 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
154 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
155 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
156 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
157 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
158 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
159 3050201003 Kursi Besi/Metal Ö
160 3050201004 Kursi Kayu Ö
161 3050201004 Kursi Kayu Ö
162 3050201004 Kursi Kayu Ö
163 3050201004 Kursi Kayu Ö
164 3050201004 Kursi Kayu Ö
165 3050201004 Kursi Kayu Ö
166 3050201004 Kursi Kayu Ö
167 3050201004 Kursi Kayu Ö
168 3050206026 Lambang Garuda Pancasila Ö
169 3050206026 Lambang Garuda Pancasila Ö
170 3050206042 Lambang Instansi Ö
171 3100203014 LAN Card Ö
172 3100203014 LAN Card Ö
173 3100102002 Lap Top Ö
174 3100102002 Lap Top Ö
175 3100102002 Lap Top Ö
176 3100102002 Lap Top Ö
177 3100102002 Lap Top Ö
178 3100102002 Lap Top Ö
179 3100102002 Lap Top Ö
180 3100102002 Lap Top Ö
181 3100102002 Lap Top Ö
182 3100102002 Lap Top Ö
183 3100102002 Lap Top Ö
184 3100102002 Lap Top Ö
185 3100102002 Lap Top Ö
186 3100102002 Lap Top Ö
187 3100102002 Lap Top Ö
188 3100102002 Lap Top Ö
189 3100102002 Lap Top Ö
190 3100102002 Lap Top Ö
191 3100102002 Lap Top Ö
192 3100102002 Lap Top Ö
193 3050105048 LCD Projector/Infocus Ö
194 3050104002 Lemari Kayu Ö
195 3050104002 Lemari Kayu Ö
196 3050104002 Lemari Kayu Ö
197 3050104002 Lemari Kayu Ö
198 3050104002 Lemari Kayu Ö
199 3050104002 Lemari Kayu Ö
200 3050104002 Lemari Kayu Ö
201 3050104002 Lemari Kayu Ö
202 3050104002 Lemari Kayu Ö
203 3050104002 Lemari Kayu Ö
204 3050104002 Lemari Kayu Ö
205 3050104002 Lemari Kayu Ö
206 3050104002 Lemari Kayu Ö
207 3050104002 Lemari Kayu Ö
208 3050104002 Lemari Kayu Ö
209 3050104002 Lemari Kayu Ö
210 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
211 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
212 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
213 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
214 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
215 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
216 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
217 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
218 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
219 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
220 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
221 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
222 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
223 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
224 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
225 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
226 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
227 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
228 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
229 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
230 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
231 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
232 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
233 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
234 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
235 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
236 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
237 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
238 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
239 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
240 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
241 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
242 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
243 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
244 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
245 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
246 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
247 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
248 3050201002 Meja Kerja Kayu Ö
249 3050201009 Meja Komputer Ö
250 3050201009 Meja Komputer Ö
251 3050201009 Meja Komputer Ö
252 3050201009 Meja Komputer Ö
253 3050201009 Meja Komputer Ö
254 3050201009 Meja Komputer Ö
255 3050201009 Meja Komputer Ö
256 3050201009 Meja Komputer Ö
257 3050201009 Meja Komputer Ö
258 3050201009 Meja Komputer Ö
259 3050201009 Meja Komputer Ö
260 3050201009 Meja Komputer Ö
261 3050201009 Meja Komputer Ö
262 3050201009 Meja Komputer Ö
263 3050201009 Meja Komputer Ö
264 3050201008 Meja Rapat Ö
265 3050201008 Meja Rapat Ö
266 3050201008 Meja Rapat Ö
267 3050201008 Meja Rapat Ö
268 3050201008 Meja Rapat Ö
269 3050201008 Meja Rapat Ö
270 3050201008 Meja Rapat Ö
271 3050201014 Meja Resepsionis Ö
272 3050201014 Meja Resepsionis Ö
273 3050105017 Mesin Absensi Ö
274 3050102003 Mesin Hitung Elektronik/Calculator Ö
275 3050101003 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) Ö
276 3050101001 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) Ö
277 3050101002 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) Ö
278 3050101003 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) Ö
279 3050101001 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) Ö
280 3050101002 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) Ö
281 3050101001 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) Ö
282 3050101001 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) Ö
283 6010101001 Monografi Ö
284 6010101001 Monografi Ö
285 6010101001 Monografi Ö
286 6010101001 Monografi Ö
287 6010101001 Monografi Ö
288 6010101001 Monografi Ö
289 6010101001 Monografi Ö
290 6010101001 Monografi Ö
291 6010101001 Monografi Ö
292 6010101001 Monografi Ö
293 6010101001 Monografi Ö
294 6010101001 Monografi Ö
295 6010101001 Monografi Ö
296 6010101001 Monografi Ö
297 6010101001 Monografi Ö
298 6010101001 Monografi Ö
299 6010101001 Monografi Ö
300 6010101001 Monografi Ö
301 6010101001 Monografi Ö
302 6010101001 Monografi Ö
303 6010101001 Monografi Ö
304 6010101001 Monografi Ö
305 6010101001 Monografi Ö
306 6010101001 Monografi Ö
307 6010101001 Monografi Ö
308 6010101001 Monografi Ö
309 6010101001 Monografi Ö
310 6010101001 Monografi Ö
311 6010101001 Monografi Ö
312 6010101001 Monografi Ö
313 6010101001 Monografi Ö
314 6010101001 Monografi Ö
315 6010101001 Monografi Ö
316 6010101001 Monografi Ö
317 6010101001 Monografi Ö
318 6010101001 Monografi Ö
319 6010101001 Monografi Ö
320 6010101001 Monografi Ö
321 6010101001 Monografi Ö
322 6010101001 Monografi Ö
323 6010101001 Monografi Ö
324 6010101001 Monografi Ö
325 6010101001 Monografi Ö
326 6010101001 Monografi Ö
327 6010101001 Monografi Ö
328 6010101001 Monografi Ö
329 6010101001 Monografi Ö
330 6010101001 Monografi Ö
331 6010101001 Monografi Ö
332 6010101001 Monografi Ö
333 6010101001 Monografi Ö
334 6010101001 Monografi Ö
335 6010101001 Monografi Ö
336 6010101001 Monografi Ö
337 6010101001 Monografi Ö
338 6010101001 Monografi Ö
339 6010101001 Monografi Ö
340 6010101001 Monografi Ö
341 6010101001 Monografi Ö
342 6010101001 Monografi Ö
343 6010101001 Monografi Ö
344 6010101001 Monografi Ö
345 6010101001 Monografi Ö
346 6010101001 Monografi Ö
347 6010101001 Monografi Ö
348 6010101001 Monografi Ö
349 6010101001 Monografi Ö
350 6010101001 Monografi Ö
351 6010101001 Monografi Ö
352 6010101001 Monografi Ö
353 6010101001 Monografi Ö
354 6010101001 Monografi Ö
355 6010101001 Monografi Ö
356 6010101001 Monografi Ö
357 6010101001 Monografi Ö
358 6010101001 Monografi Ö
359 6010101001 Monografi Ö
360 6010101001 Monografi Ö
361 6010101001 Monografi Ö
362 6010101001 Monografi Ö
363 6010101001 Monografi Ö
364 6010101001 Monografi Ö
365 6010101001 Monografi Ö
366 6010101001 Monografi Ö
367 6010101001 Monografi Ö
368 6010101001 Monografi Ö
369 6010101001 Monografi Ö
370 6010101001 Monografi Ö
371 6010101001 Monografi Ö
372 6010101001 Monografi Ö
373 6010101001 Monografi Ö
374 6010101001 Monografi Ö
375 6010101001 Monografi Ö
376 6010101001 Monografi Ö
377 6010101001 Monografi Ö
378 6010101001 Monografi Ö
379 6010101001 Monografi Ö
380 6010101001 Monografi Ö
381 6010101001 Monografi Ö
382 6010101001 Monografi Ö
383 6010101001 Monografi Ö
384 6010101001 Monografi Ö
385 6010101001 Monografi Ö
386 6010101001 Monografi Ö
387 6010101001 Monografi Ö
388 6010101001 Monografi Ö
389 6010101001 Monografi Ö
390 6010101001 Monografi Ö
391 6010101001 Monografi Ö
392 6010101001 Monografi Ö
393 6010101001 Monografi Ö
394 6010101001 Monografi Ö
395 6010101001 Monografi Ö
396 6010101001 Monografi Ö
397 6010101001 Monografi Ö
398 6010101001 Monografi Ö
399 6010101001 Monografi Ö
400 6010101001 Monografi Ö
401 6010101001 Monografi Ö
402 6010101001 Monografi Ö
403 6010101001 Monografi Ö
404 6010101001 Monografi Ö
405 6010101001 Monografi Ö
406 6010101001 Monografi Ö
407 6010101001 Monografi Ö
408 6010101001 Monografi Ö
409 6010101001 Monografi Ö
410 6010101001 Monografi Ö
411 6010101001 Monografi Ö
412 6010101001 Monografi Ö
413 6010101001 Monografi Ö
414 6010101001 Monografi Ö
415 6010101001 Monografi Ö
416 6010101001 Monografi Ö
417 6010101001 Monografi Ö
418 6010101001 Monografi Ö
419 6010101001 Monografi Ö
420 6010101001 Monografi Ö
421 6010101001 Monografi Ö
422 6010101001 Monografi Ö
423 6010101001 Monografi Ö
424 6010101001 Monografi Ö
425 6010101001 Monografi Ö
426 6010101001 Monografi Ö
427 6010101001 Monografi Ö
428 6010101001 Monografi Ö
429 6010101001 Monografi Ö
430 6010101001 Monografi Ö
431 6010101001 Monografi Ö
432 6010101001 Monografi Ö
433 6010101001 Monografi Ö
434 6010101001 Monografi Ö
435 6010101001 Monografi Ö
436 6010101001 Monografi Ö
437 6010101001 Monografi Ö
438 6010101001 Monografi Ö
439 6010101001 Monografi Ö
440 6010101001 Monografi Ö
441 6010101001 Monografi Ö
442 6010101001 Monografi Ö
443 6010101001 Monografi Ö
444 6010101001 Monografi Ö
445 6010101001 Monografi Ö
446 6010101001 Monografi Ö
447 6010101001 Monografi Ö
448 6010101001 Monografi Ö
449 6010101001 Monografi Ö
450 6010101001 Monografi Ö
451 6010101001 Monografi Ö
452 6010101001 Monografi Ö
453 6010101001 Monografi Ö
454 6010101001 Monografi Ö
455 6010101001 Monografi Ö
456 6010101001 Monografi Ö
457 6010101001 Monografi Ö
458 6010101001 Monografi Ö
459 6010101001 Monografi Ö
460 6010101001 Monografi Ö
461 6010101001 Monografi Ö
462 6010101001 Monografi Ö
463 6010101001 Monografi Ö
464 6010101001 Monografi Ö
465 6010101001 Monografi Ö
466 6010101001 Monografi Ö
467 6010101001 Monografi Ö
468 6010101001 Monografi Ö
469 6010101001 Monografi Ö
470 6010101001 Monografi Ö
471 6010101001 Monografi Ö
472 6010101001 Monografi Ö
473 6010101001 Monografi Ö
474 6010101001 Monografi Ö
475 6010101001 Monografi Ö
476 6010101001 Monografi Ö
477 6010101001 Monografi Ö
478 6010101001 Monografi Ö
479 6010101001 Monografi Ö
480 6010101001 Monografi Ö
481 6010101001 Monografi Ö
482 6010101001 Monografi Ö
483 6010101001 Monografi Ö
484 6010101001 Monografi Ö
485 6010101001 Monografi Ö
486 6010101001 Monografi Ö
487 6010101001 Monografi Ö
488 6010101001 Monografi Ö
489 6010101001 Monografi Ö
490 6010101001 Monografi Ö
491 6010101001 Monografi Ö
492 6010101001 Monografi Ö
493 6010101001 Monografi Ö
494 6010101001 Monografi Ö
495 6010101001 Monografi Ö
496 6010101001 Monografi Ö
497 6010101001 Monografi Ö
498 6010101001 Monografi Ö
499 6010101001 Monografi Ö
500 6010101001 Monografi Ö
501 6010101001 Monografi Ö
502 6010101001 Monografi Ö
503 6010101001 Monografi Ö
504 6010101001 Monografi Ö
505 6010101001 Monografi Ö
506 6010101001 Monografi Ö
507 6010101001 Monografi Ö
508 6010101001 Monografi Ö
509 6010101001 Monografi Ö
510 6010101001 Monografi Ö
511 6010101001 Monografi Ö
512 6010101001 Monografi Ö
513 6010101001 Monografi Ö
514 6010101001 Monografi Ö
515 6010101001 Monografi Ö
516 6010101001 Monografi Ö
517 6010101001 Monografi Ö
518 6010101001 Monografi Ö
519 6010101001 Monografi Ö
520 6010101001 Monografi Ö
521 6010101001 Monografi Ö
522 6010101001 Monografi Ö
523 6010101001 Monografi Ö
524 6010101001 Monografi Ö
525 6010101001 Monografi Ö
526 6010101001 Monografi Ö
527 6010101001 Monografi Ö
528 6010101001 Monografi Ö
529 6010101001 Monografi Ö
530 6010101001 Monografi Ö
531 6010101001 Monografi Ö
532 6010101001 Monografi Ö
533 6010101001 Monografi Ö
534 6010101001 Monografi Ö
535 6010101001 Monografi Ö
536 6010101001 Monografi Ö
537 6010101001 Monografi Ö
538 6010101001 Monografi Ö
539 6010101001 Monografi Ö
540 6010101001 Monografi Ö
541 6010101001 Monografi Ö
542 6010101001 Monografi Ö
543 6010101001 Monografi Ö
544 6010101001 Monografi Ö
545 6010101001 Monografi Ö
546 6010101001 Monografi Ö
547 6010101001 Monografi Ö
548 6010101001 Monografi Ö
549 6010101001 Monografi Ö
550 6010101001 Monografi Ö
551 6010101001 Monografi Ö
552 6010101001 Monografi Ö
553 6010101001 Monografi Ö
554 6010101001 Monografi Ö
555 6010101001 Monografi Ö
556 6010101001 Monografi Ö
557 6010101001 Monografi Ö
558 6010101001 Monografi Ö
559 6010101001 Monografi Ö
560 6010101001 Monografi Ö
561 6010101001 Monografi Ö
562 6010101001 Monografi Ö
563 6010101001 Monografi Ö
564 6010101001 Monografi Ö
565 6010101001 Monografi Ö
566 6010101001 Monografi Ö
567 6010101001 Monografi Ö
568 6010101001 Monografi Ö
569 6010101001 Monografi Ö
570 6010101001 Monografi Ö
571 6010101001 Monografi Ö
572 6010101001 Monografi Ö
573 6010101001 Monografi Ö
574 6010101001 Monografi Ö
575 6010101001 Monografi Ö
576 6010101001 Monografi Ö
577 6010101001 Monografi Ö
578 6010101001 Monografi Ö
579 6010101001 Monografi Ö
580 6010101001 Monografi Ö
581 6010101001 Monografi Ö
582 6010101001 Monografi Ö
583 6010101001 Monografi Ö
584 6010101001 Monografi Ö
585 6010101001 Monografi Ö
586 6010101001 Monografi Ö
587 6010101001 Monografi Ö
588 6010101001 Monografi Ö
589 6010101001 Monografi Ö
590 6010101001 Monografi Ö
591 6010101001 Monografi Ö
592 6010101001 Monografi Ö
593 6010101001 Monografi Ö
594 6010101001 Monografi Ö
595 6010101001 Monografi Ö
596 6010101001 Monografi Ö
597 6010101001 Monografi Ö
598 6010101001 Monografi Ö
599 6010101001 Monografi Ö
600 6010101001 Monografi Ö
601 6010101001 Monografi Ö
602 6010101001 Monografi Ö
603 6010101001 Monografi Ö
604 6010101001 Monografi Ö
605 6010101001 Monografi Ö
606 6010101001 Monografi Ö
607 6010101001 Monografi Ö
608 6010101001 Monografi Ö
609 6010101001 Monografi Ö
610 6010101001 Monografi Ö
611 6010101001 Monografi Ö
612 6010101001 Monografi Ö
613 6010101001 Monografi Ö
614 6010101001 Monografi Ö
615 6010101001 Monografi Ö
616 6010101001 Monografi Ö
617 6010101001 Monografi Ö
618 6010101001 Monografi Ö
619 6010101001 Monografi Ö
620 6010101001 Monografi Ö
621 6010101001 Monografi Ö
622 6010101001 Monografi Ö
623 6010101001 Monografi Ö
624 6010101001 Monografi Ö
625 6010101001 Monografi Ö
626 6010101001 Monografi Ö
627 6010101001 Monografi Ö
628 6010101001 Monografi Ö
629 6010101001 Monografi Ö
630 6010101001 Monografi Ö
631 6010101001 Monografi Ö
632 6010101001 Monografi Ö
633 6010101001 Monografi Ö
634 6010101001 Monografi Ö
635 6010101001 Monografi Ö
636 6010101001 Monografi Ö
637 6010101001 Monografi Ö
638 6010101001 Monografi Ö
639 6010101001 Monografi Ö
640 6010101001 Monografi Ö
641 6010101001 Monografi Ö
642 6010101001 Monografi Ö
643 6010101001 Monografi Ö
644 6010101001 Monografi Ö
645 6010101001 Monografi Ö
646 6010101001 Monografi Ö
647 6010101001 Monografi Ö
648 6010101001 Monografi Ö
649 6010101001 Monografi Ö
650 6010101001 Monografi Ö
651 6010101001 Monografi Ö
652 6010101001 Monografi Ö
653 6010101001 Monografi Ö
654 6010101001 Monografi Ö
655 6010101001 Monografi Ö
656 6010101001 Monografi Ö
657 6010101001 Monografi Ö
658 6010101001 Monografi Ö
659 6010101001 Monografi Ö
660 6010101001 Monografi Ö
661 6010101001 Monografi Ö
662 6010101001 Monografi Ö
663 6010101001 Monografi Ö
664 6010101001 Monografi Ö
665 6010101001 Monografi Ö
666 6010101001 Monografi Ö
667 6010101001 Monografi Ö
668 6010101001 Monografi Ö
669 6010101001 Monografi Ö
670 6010101001 Monografi Ö
671 6010101001 Monografi Ö
672 6010101001 Monografi Ö
673 6010101001 Monografi Ö
674 6010101001 Monografi Ö
675 6010101001 Monografi Ö
676 6010101001 Monografi Ö
677 6010101001 Monografi Ö
678 6010101001 Monografi Ö
679 6010101001 Monografi Ö
680 6010101001 Monografi Ö
681 6010101001 Monografi Ö
682 6010101001 Monografi Ö
683 6010101001 Monografi Ö
684 6010101001 Monografi Ö
685 6010101001 Monografi Ö
686 6010101001 Monografi Ö
687 6010101001 Monografi Ö
688 6010101001 Monografi Ö
689 6010101001 Monografi Ö
690 6010101001 Monografi Ö
691 6010101001 Monografi Ö
692 6010101001 Monografi Ö
693 6010101001 Monografi Ö
694 6010101001 Monografi Ö
695 6010101001 Monografi Ö
696 6010101001 Monografi Ö
697 6010101001 Monografi Ö
698 6010101001 Monografi Ö
699 6010101001 Monografi Ö
700 6010101001 Monografi Ö
701 6010101001 Monografi Ö
702 6010101001 Monografi Ö
703 6010101001 Monografi Ö
704 6010101001 Monografi Ö
705 6010101001 Monografi Ö
706 6010101001 Monografi Ö
707 6010101001 Monografi Ö
708 6010101001 Monografi Ö
709 6010101001 Monografi Ö
710 6010101001 Monografi Ö
711 6010101001 Monografi Ö
712 6010101001 Monografi Ö
713 6010101001 Monografi Ö
714 6010101001 Monografi Ö
715 6010101001 Monografi Ö
716 6010101001 Monografi Ö
717 6010101001 Monografi Ö
718 6010101001 Monografi Ö
719 6010101001 Monografi Ö
720 6010101001 Monografi Ö
721 6010101001 Monografi Ö
722 6010101001 Monografi Ö
723 6010101001 Monografi Ö
724 6010101001 Monografi Ö
725 6010101001 Monografi Ö
726 6010101001 Monografi Ö
727 6010101001 Monografi Ö
728 6010101001 Monografi Ö
729 6010101001 Monografi Ö
730 6010101001 Monografi Ö
731 6010101001 Monografi Ö
732 6010101001 Monografi Ö
733 6010101001 Monografi Ö
734 6010101001 Monografi Ö
735 6010101001 Monografi Ö
736 6010101001 Monografi Ö
737 6010101001 Monografi Ö
738 6010101001 Monografi Ö
739 6010101001 Monografi Ö
740 6010101001 Monografi Ö
741 6010101001 Monografi Ö
742 6010101001 Monografi Ö
743 6010101001 Monografi Ö
744 3100102001 P.C Unit Ö
745 3100102001 P.C Unit Ö
746 3100102001 P.C Unit Ö
747 3100102001 P.C Unit Ö
748 3100102001 P.C Unit Ö
749 3100102001 P.C Unit Ö
750 3100102001 P.C Unit Ö
751 3100102001 P.C Unit Ö
752 3100102001 P.C Unit Ö
753 3100102001 P.C Unit Ö
754 3100102001 P.C Unit Ö
755 3100102001 P.C Unit Ö
756 3100102001 P.C Unit Ö
757 3100102001 P.C Unit Ö
758 3100102001 P.C Unit Ö
759 3100102001 P.C Unit Ö
760 3100102001 P.C Unit Ö
761 3100102001 P.C Unit Ö
762 3050206040 Palu Sidang Ö
763 3050206040 Palu Sidang Ö
764 3050105008 Papan Visual/Papan Nama Ö
765 3050105008 Papan Visual/Papan Nama Ö
766 3050105008 Papan Visual/Papan Nama Ö
767 3050105008 Papan Visual/Papan Nama Ö
768 3050105008 Papan Visual/Papan Nama Ö
769 3050105008 Papan Visual/Papan Nama Ö
770 3050105008 Papan Visual/Papan Nama Ö
771 3050105008 Papan Visual/Papan Nama Ö
772 3050105008 Papan Visual/Papan Nama Ö
773 3050105008 Papan Visual/Papan Nama Ö
774 3100203003 Printer (Peralatan Personal Komputer) Ö
775 3100203003 Printer (Peralatan Personal Komputer) Ö
776 3100203003 Printer (Peralatan Personal Komputer) Ö
777 3100203003 Printer (Peralatan Personal Komputer) Ö
778 3100203003 Printer (Peralatan Personal Komputer) Ö
779 3100203003 Printer (Peralatan Personal Komputer) Ö
780 3100203003 Printer (Peralatan Personal Komputer) Ö
781 3100203003 Printer (Peralatan Personal Komputer) Ö
782 3100203003 Printer (Peralatan Personal Komputer) Ö
783 3100203003 Printer (Peralatan Personal Komputer) Ö
784 3100203003 Printer (Peralatan Personal Komputer) Ö
785 3100203003 Printer (Peralatan Personal Komputer) Ö
786 3100203003 Printer (Peralatan Personal Komputer) Ö
787 3100203003 Printer (Peralatan Personal Komputer) Ö
788 3050104004 Rak Kayu Ö
789 3100204001 Server Ö
790 3050201005 Sice Ö
791 3050201005 Sice Ö
792 3050201005 Sice Ö
793 3050201005 Sice Ö
794 3050201005 Sice Ö
795 3050201005 Sice Ö
796 8010101001 Software Komputer Ö
797 8010101001 Software Komputer Ö
798 3050206008 Sound System Ö
799 3080112025 Stabilizer Ö
800 3080112025 Stabilizer Ö
801 3100204024 Switch Ö
802 3060201001 Telephone (PABX) Ö
803 3050206002 Televisi Ö
804 3050206030 Tiang Bendera Ö
805 3050206030 Tiang Bendera Ö
806 3080305002 Uninterupted Power Supply (UPS) Ö
807 3080305002 Uninterupted Power Supply (UPS) Ö
808 3050206012 Wireless Ö
809 3100101999 Komputer Jaringan Lainnya Ö
810 3150401005 Sistem Transmisi (Radio Link, VSAT) Ö
811 3100204023 Wireless Access Point Ö

 

Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe

Syarbaini, S. Ag